Chén bầu 4.5

Chén bầu 4.5' sứ hoa cổ

Giá:
Tình trạng: Luôn sẵn hàng
Mã SP: Bông 10