Lọ hoa vàng trà, màu, cà mờ trắng

Lọ lan chéo

Liên hệ
207

Lọ sóng

Liên hệ
211 , 211-1

Lọ nữ hoàng

Liên hệ
214

Lọ caro ống

Liên hệ
238-1

Lọ bầu 251

Liên hệ
251A-B-C-D

Lọ eo 252

Liên hệ
252A-B-C-D

Lọ cẩm chướng

Liên hệ
283B C

Lọ hồng tim

Liên hệ
236-1

Lọ sao màu

Liên hệ
282

Dĩa bi đại

Liên hệ
339 màu

Hàng màu Elegant

Liên hệ
AC-1002