Lọ hoa

Lọ loe kèn-lá màu

Liên hệ
282A-282B màu

Lọ ống caro có chân

Liên hệ
HP-08312LXT.DZ773

Lọ ống caro

Liên hệ
08312LXT

Lọ lan chéo

Liên hệ
207

Lọ bầu cà mờ

Liên hệ
251

Lọ bầu màu

Liên hệ
251 màu

Lọ eo

Liên hệ
252

Lọ bầu 30,35cm

Liên hệ
251-1

Lọ pháp nhỏ

Liên hệ
201

Lọ bi bầu

Liên hệ
231

Lọ hồng tim

Liên hệ
236, 236-1

Lọ lan chéo

Liên hệ
207

Lọ sóng

Liên hệ
211 , 211-1

Lọ bầu 251

Liên hệ
251A-B-C-D

Lọ eo 252

Liên hệ
252A-B-C-D

Lọ cẩm chướng

Liên hệ
283B C