Lọ hoa

Lọ bầu cà mờ

Liên hệ
251

Lọ bầu màu

Liên hệ
251 màu

Lọ eo

Liên hệ
252

Lọ bầu 30,35cm

Liên hệ
251-1

Lọ pháp nhỏ

Liên hệ
201

Lọ bi bầu

Liên hệ
231

Lọ hồng tim

Liên hệ
236, 236-1

Lọ lan chéo

Liên hệ
207

Lọ sóng

Liên hệ
211 , 211-1

Lọ nữ hoàng

Liên hệ
214

Lọ caro ống

Liên hệ
238-1

Lọ bầu 251

Liên hệ
251A-B-C-D

Lọ eo 252

Liên hệ
252A-B-C-D

Lọ cẩm chướng

Liên hệ
283B C

Lọ sao màu

Liên hệ
282