Lọ hoa thuỷ tinh

Lọ bi mới 25-30cm

Liên hệ
2032-2, 2032-3

Lọ tròn 20-25-30cm

Liên hệ
V18810, V18811, V18812

Lọ hoa 15cm

Liên hệ
HP73, HP73HA, HP73HS

Lọ vuông caro 16cm

Liên hệ
HP27-3

Lọ hoa tròn caro

Liên hệ
121-1, 121-2, 121-3

Lọ hoa sọc 25cm

Liên hệ
2047-1

Lọ hoa miệng bèo

Liên hệ
122-1, 122-2

Lọ hoa miệng bèo

Liên hệ
122-1, 122-2

Lọ hoa miệng bèo

Liên hệ
122-1, 122-2

Lọ hoa miệng bèo

Liên hệ
122-1, 122-2

Lọ hoa miệng bèo

Liên hệ
122-1, 122-2

Lọ bi mới

Liên hệ
2032-2, 2032-3

Lọ xéo ốm

Liên hệ
xéo ốm 30'

Lọ bầu 30'

Liên hệ
301

Lọ bầu 25cm

Liên hệ
251-2

Lọ xoáy vàng

Liên hệ
2033-1

Lọ xoáy trắng

Liên hệ
2033-1

Lọ hoa bi mới

Liên hệ
2032-3

Lọ eo màu

Liên hệ
eo 20 25 30cm